Ranking chwilówek 2013

Tu oferta wszystkich dostęnych banków (czyli suma zawartości 3 następnych ozycji w menu)

Chwilówki ranking pożyczek pozabankowych

 

Jak powstał ranking pożyczek chwilówek crediplan.pl

Tabela z zestawieniem ofert pożyczek powstała na podstawie parametru jakim jest RRSO (Realna, Roczna Stopa Oprocentowania). Firmy zostały uszeregowane od najniższego RRSO do najwyższego. W praktyce oznacz to, że uszeregowaliśmy pożyczki od najtańszych.

Tabela zawiera również ocenę w skali od 1-6 gwiazdek która oparta jest na głosach użytkowników serwisu Crediplan.pl.

 

RRSO dla chwilówek z zestawienia:

 • Pożyczkomat RRSO dla przykładu reprezentatywnego (500 zł pożyczone na 30 dni): 322,4%
 • Vivus RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni, poza promocją): 392,4%
 • Via SMS RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 448%
 • Łatwy Kredyt RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 649,3%
 • NetCredit RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 1410%
 • SMS 365 RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 1410%
 • LendON RRSO dla przykładu reprezentatywnego (500 zł pożyczone na 30 dni): 1440,29%
 • OK Money RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 1732,1%
 • Kredito24 RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 2200%
 • Pożyczka Kyzoo RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni): 2830,78%
 • Wonga RRSO dla przykładu reprezentatywnego (500 zł pożyczone na 25 dni): 3972,8%*

 

Metoda wyliczania RRSO określona w Ustawie o kredycie konsumenckim powoduje, że wraz z wydłużeniem okresu spłaty wartość tego wskaźnika zdecydowanie się zmniejsza. RRSO dla pożyczki firmy Wonga zostało wyliczone dla okresu 25 dni, a dla pozostałych chwilówek - dla okresu 30 dni. To powoduje, że pożyczka w firmie Wonga na tle ofert konkurentów wydaje się nieco droższa, niż jest naprawdę. Stan na 24. września 2013 r. dla: Vivus, Netcredit, SMS365, OK Money. Stan na 25. września 2013 r. dla: Via SMS, i Wonga, Dla Łatwy Kredyt i Kyzoo stan na 15. listopada 2013, Dla Pożyczkomat stan na 02. grudnia 2013

 

RRSO dla pożyczek ratalnych z zestawienia:

 • Asa Kredyt RRSO dla przykładu reprezentatywnego (3000 zł pożyczone na 36 miesięcy): 30,47%*
 • Provident RRSO dla przykładu reprezentatywnego (2000 zł pożyczone na 60 tygodni): 79,5%**
 • Incredit RRSO dla przykładu reprezentatywnego (2000 zł pożyczone na 12 miesięcy): 88,75%
 • Takto Finanse  RRSO dla przykładu reprezentatywnego (2000 zł pożyczone na 12 miesięcy): 155,62%
 • Profi Credit RRSO dla przykładu reprezentatywnego (2000 zł pożyczone na 12 miesięcy): 156,3%
 • Kredito24 Raty RRSO dla przykładu reprezentatywnego (600 zł pożyczone na 30 dni, poza promocją):  243%

 

* Metoda wyliczania RRSO określona w Ustawie o kredycie konsumenckim powoduje, że wraz z wydłużeniem okresu spłaty wartość tego wskaźnika zdecydowanie się zmniejsza. RRSO dla pożyczki Asa Kredit zostało wyliczone dla okresu 36 miesięcy, a dla pozostałych firm w zestawieniu - dla okresu 12 miesięcy. To powoduje, że pożyczka Asa Kredit na tle konkurencyjnych ofert wydaje się zdecydowanie tańsza, niż jest naprawdę.

** Metoda wyliczania RRSO określona w Ustawie o kredycie konsumenckim powoduje, że wraz z wydłużeniem okresu spłaty wartość tego wskaźnika zdecydowanie się zmniejsza. RRSO dla pożyczki firmy Provident zostało wyliczone dla okresu 60 tygodni, a dla pożyczek z pozostałych firm - dla okresu 12 tygodni. To powoduje, że pożyczka w firmie Provident w zestawieniu z ofertami pozostałych dwóch firm wydaje się nieco tańsza, niż jest naprawdę.
Stan na 02. grudnia 2013 r.

 

Na co zwracać uwagę przy wyborze szybkiej pożyczki?

Po chwilówkę należy sięgać tylko w nadzwyczajnych sytuacjach: np. gdy mamy wyznaczony termin kolejnej raty bankowego kredytu, a wiemy, że nasz pracodawca w tym miesiącu spóźni się kilka dni z wypłatą pensji. Taka pożyczka może też być finansowaniem ostatniej szansy dla osób, które wcześniej miały kłopot ze spłatą zobowiązań i przez to nie są mile widziane w bankach. Jednak uwaga: jeśli potrzebujemy sięgnąć po chwilówkę, potraktujmy to jako poważne ostrzeżenie. To wyraźny znak, że z domowymi finansami nie dzieje się najlepiej.

 

Pożyczki pozabankowe są drogie: dlatego jeśli już musimy skorzystać z ich usług, pożyczajmy tylko taką kwotę, jaka naprawdę jest niezbędna, a nie maksymalną dostępną. Jeśli będziemy mogli zwrócić dług dopiero po miesiącu, od razu podpiszmy umowę na 30 dni. To tańsze rozwiązanie niż przedłużanie pożyczki 15-dniowej na kolejny taki sam okres. Dobrą ofertę wyróżniają też uproszczone formalności i krótki czas od złożenia wniosku do przelania pieniędzy na konto.

 

Bezpieczne i odpowiedzialne pożyczanie

Firmy udzielające pożyczek chwilówek są przygotowane na to, że część klientów nie odda pieniędzy w terminie – i mają przygotowane procedury postępowania w takiej sytuacji. W pierwszej kolejności będą starały się skontaktować z pożyczkobiorcą, aby przypomnieć mu o zaległości i przestrzec przed możliwymi konsekwencjami braku spłaty. Trzeba liczyć się z tym, że klient może zostać obciążony nie tylko odsetkami za nieterminową płatność (są one równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP), ale także karną opłatą za każdy telefon przypominający o spłacie długu i za każde wysłane w tej sprawie pismo. Niesolidny pożyczkobiorca poniesie też koszty egzekucji zleconej przez firmę pożyczkową osobom trzecim.

Jeżeli sprawy nie uda się rozwiązać polubownie, pożyczkobiorca zostanie też obciążony kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. Są one pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
- z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych
- z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.
Szczegółowe informacje o tych opłatach są określone w cennikach firm pożyczkowych i w warunkach umowy.
Należy też pamiętać, że sposób obsługi zaciągniętej pożyczki wpływa na zdolność kredytową. Każde opóźnienie w spłacie może wpłynąć na pogorszenie wiarygodności kredytowej.

Działalności firm świadczących usługi polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych nie jest dedykowany żaden akt prawny o charakterze ustawowym, nie jest to również działalność regulowana w rozumieniu art 5. punktu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zaś do jej wykonywania nie jest potrzebne uzyskanie koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, zgłoszenia, licencji ani zgody. Ponadto, firmy pożyczkowe nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Podstawą prawną działalności firm pożyczkowych jest art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustanawiający zasadę swobody działalności gospodarczej i podlegają tym samym zasadom, co inne podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym.

 

Przedłużenie pożyczki i spłaty pożyczki

Przedłużenie pożyczki krótkoterminowej na kolejny okres jest możliwe pod warunkiem spłaty odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki (jeśli takowy fakt miał miejsce). Należy także o chęci przedłużenia pożyczki poinformować pożyczkodawcę. Zwykle możliwe jest wielokrotne przedłużanie pożyczki na kolejne okresy.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. U wielu pożyczkodawców przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość może zależeć od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.  Szczegółowe informacje odnośnie przedłużenia spłaty u poszczególnych podmiotów zamieszczamy w tabeli poniżej.

 

Propozycje z naszego porównania

Chwilówki to nieodnawialne pożyczki spłacane jednorazowo w terminie, na jaki umówią się strony. Pożyczkobiorca nie ponosi więc żadnych cyklicznych kosztów - tylko jednorazowe, związane z konkretną umową. Pieniądze są dostępne niemal od ręki, pod warunkiem, że klient firmy ma konto osobiste w jednym ze wskazanych przez nią banków. Łatwość uzyskania takiej pożyczki łączy się niestety z wysoką ceną.

Najmniej opłat pobiera firma Vivus: każde 100 zł pożyczone na 15 dni kosztuje 9,5 zł, a pożyczone na 30 dni - 14 zł (dotyczy to umów o wartości 500 zł lub wyższej; przy mniejszych kwotach płaci się znacznie więcej). Dodatkowo w promocji pierwszą pożyczkę, nie wyższą niż 1200 zł, można dostać za darmo.
Zbliżone ceny ma Via SMS. Koszt pożyczenia 100 zł na 15 dni to 8,5 zł, zaś na 30 dni - 15 zł. Dotyczy to jednak tylko umów o wartości 350 zł lub wyższej, dla mniejszych pożyczek koszt zdecydowanie rośnie.
Środek stawki to pożyczki dostępne w serwisach SMS365, NetCredit i LendoON. SMS365 inkasuje 20 zł za każde 100 zł pożyczone na 15 dni i 25 zł za każde 100 zł pożyczone na 30 dni. Bardzo podobne ceny ma NetCredit.
Prostszy cennik ma OK Money. Tu za każde 100 zł pożyczone na 15 dni płaci się 27 zł, a pożyczka na 30 dni to koszt 32 zł za każde udostępnione 100 zł. Z kolei w firmie Wonga ceny w większym stopniu zależą od okresu, na jaki pożyczane są pieniądze. Pożyczka na 15 dni kosztuje 16,49 zł za każde 100 zł, a pożyczka na 30 dni - 29,11 zł.

W większości firm pożyczkowych termin spłaty chwilówki można przesunąć, jednak jest to bardzo kosztowne. OK Money za odroczenie spłaty o 15 lub 30 dni pobierają tyle samo, co za uzyskanie pożyczki na taki termin. Zwykle za przesunięcie terminu spłaty płaci się 20-35 proc. więcej, niż za zaciągnięcie pożyczki na taki sam okres. Wyjątkiem jest usługa Via SMS, gdzie odroczenie spłaty kosztuje 50-60% więcej niż sama pożyczka. Z kolei oferty Wonga nie przewidują prostej możliwości odroczenia spłaty.

Innym produktem są pożyczki ratalne, udzielane przez firmy Provident, Profi Credit, Asa Kredyt i Takto. Pieniądze pożycza się na dłuższy okres i oddaje w ratach, a nie jednorazowo. Provident proponuje umowy na okres od 30 do 90 tygodni. Przyjmuje tez raty w nietypowym, bo tygodniowym cyklu. Koszt pożyczki zależy od wybranego sposobu spłaty rat - gotówką w domu klienta (drożej) lub przelewem (taniej).
Z kolei Profi Credit proponuje spłaty w ratach miesięcznych i finansowanie na okres 6-48 miesięcy. Koszt pożyczki zdecydowanie maleje wraz ze wzrostem pożyczanej kwoty, a oferta jest najkorzystniejsza dla umów o wartości 10 tys. zł i wyższych.
Również w miesięcznych ratach oddaje się pieniądze pożyczone z firmy Takto Finanse. Dostępne terminy finansowania to 3-24 miesiące, a maksymalna kwota pożyczki wynosi 10 tys. zł. W ASA Kredyt raty są również spłacane miesięcznie. Umowy są zawierane na okres od 1 do 36 miesięcy. 

 

Zestawienie w oparciu o dane z serwisów www Pożyczkodawców

Dla pożyczek ratalnych obecnych w naszym rankingu możemy określić następujące parametry:

Pożyczkodawca Wysokość pożyczki (od-do) Czas do przekazania pieniędzy Forma przekazania pieniędzy Okres udzielania pożyczki Możliwość przedłużenie spłaty
ASA Kredyt 1000 zł – 3000 zł kilka dni przelew 1 – 36 miesięcy tak - sposób ustalany indywidualnie
Provident 300 zł – 7000 zł kilka dni gotówka 30 – 90 tygodni brak 
InCredit 500 zł – 5000 zł 15 minut przelew 1 – 24 miesięcy tak, płatne - na 7, 14 lub 30 dni
Takto Finanse 500 zł – 10 000 zł 48 godzin przelew/poczta 3 – 24 miesięcy brak 
ProfiCredit 1000 zł – 25 000 zł 24 godziny przelew 6 – 48 miesięcy tak zależne od oferty, może być bezpłatne
Kredito24 - Raty 3000 zł – 10 000 zł 10 minut przelew 7 dni – 12 miesięcy tak zależne od oferty

 

Dla pożyczek on-line obecnych w naszym zestawieniu możemy określić następujące parametry:

Pożyczkodawca Wysokość pożyczki (od-do) Czas do przekazania pieniędzy Forma przekazania pieniędzy Okres udzielania pożyczki Możliwość przedłużenie spłaty
Vivus 100 zł – 2500 zł 15 minut przelew 1 dzień – 30 dni zależne od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia
Łatwy Kredyt 100 zł - 2000 zł 15 minut przelew 1 dzień – 30 dni tak, płatne - na 7, 14 lub 30 dni
NetCredit 150 zł – 3000 zł 15 minut przelew 1 dzień – 30 dni tak, płatne - na 7, 14 lub 30 dni
LendOn 100 zł – 2000 zł 15 minut przelew 5 dni – 30 dni zależne od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia
OK Money 200 zł – 3000 zł 1 godzina przelew 15/30 dni zależne od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia
Kredito24 300 zł – 2000 zł 10 minut przelew 1 dzień – 30 dni zależne od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia
Kyzoo 200 zł – 3000 zł 1 godzina przelew 30 dni zależne od kwoty pożyczki 
Wonga 50 zł – 2500 zł 15 minut przelew 1 dzień – 30 dni tak - sposób ustalany indywidualnie

 

Dla pożyczek SMS obecnych w naszym rankingu możemy określić następujące parametry:

Pożyczkodawca Wysokość pożyczki (od-do) Czas do przekazania pieniędzy Forma przekazania pieniędzy Okres udzielania pożyczki Możliwość przedłużenie spłaty
VIA SMS 100 zł – 2000 zł 15 minut przelew 1 dzień – 30 dni zależne od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia
SMS365 200 zł – 3000 zł 15 minut przelew 15/30 dni zależne od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia